Vaše dary zachraňují lidské životy. 

Název banky :   Česká spořitelna

Číslo účtu:        4184182053/0800

Každý příspěvek se počítá.

DĚKUJEME