Vaše dary zachraňují lidské životy. 

Každý příspěvek se počítá.

DĚKUJEME

Název banky:   Česká spořitelna

Číslo účtu:        4184182053/0800