Charitativní prodejní výstava 
v prostorách
Art Restaurant Mánes 2020